VVE Rechtsbijstand

Zeker niet minder belangrijk dan de gebouwenverzekering en aansprakelijkheidsverzekeringen, is de rechtsbijstandverzekering.

De VvE is immers een eigen rechtspersoon die met diverse partijen verbintenissen en relaties aangaat.

Ook is het mogelijk dat de VvE een geschil krijgt met een van de individuele eigenaren.

Bij deze verzekering geldt dekking voor nagenoeg alle denkbare situaties waarbij een VvE betrokken kan raken.

Hierbij kan gedacht worden aan onder andere geschillen met aannemers en onderhoudsbedrijven, geschillen

tussen de VvE en een van de individuele leden, het verhalen van aan het gebouw toegebrachte schade.