Schadeverzekeringen

 

Succesvol ondernemen is risico nemen én risico afdekken
Ondernemen is risico nemen. Dat is – tot op zekere hoogte – het risico van het vak. Maar er kunnen ook onzekerheden zijn die een reëel gevaar vormen voor het realiseren van uw zakelijke doelstellingen. Als verzekeringspartner voor het midden- en kleinbedrijf helpt Broekstate Assurantiën u om de risico’s voor uw bedrijf in kaart te brengen en zo kostenefficiënt mogelijk af te dekken.

Risicoanalyse
Ieder bedrijf is anders. En heeft daarmee met andere bedrijfsrisico’s te maken. Met onze kennis en ervaring op het gebied van risicomanagement, kunnen wij een heldere analyse maken van de risico’s die úw bedrijf loopt. Allereerst verdiepen we ons in uw bedrijf en bepalen we –samen met u– de zakelijke doelstellingen. Daarna inventariseren we welke gevaren het voortbestaan van uw bedrijf kunnen aantasten, welke preventiemaatregelen u kunt nemen en welke risico’s met onverwachte financiële tegenvallers u kunt verzekeren.

 

Risico’s de baas
Onze risicoanalyse maakt duidelijk welke onzekerheden u als bedrijf wel of juist beter niet zelf kunt dragen. Op basis hiervan stellen wij een afgewogen verzekeringspakket samen dat uw bedrijf op het lijf geschreven is. Tegen de laagst mogelijke premies en met de juiste balans tussen risico nemen en risico afdekken. 

 

Bedrijfsverzekeringen
Wij kunnen voor uw bedrijf een verzekeringspakket op maat samenstellen op het gebied van bedrijfsschade, opstal, inventaris, rechtsbijstand, wagenpark, elektronica, werkmateriaal, ziektekosten, ongevallen en verzuim. Wilt u meer informatie over onze bedrijfsverzekeringen? Neem dan contact op met Broekstate Assurantiën.